U bevindt zich hier:

  • Home
    • Internationaal BCIS

Grensovergang D - NL

Naar aanleiding van berichten van de Overheid over het moeizaam bestrijden van toenemende grensoverschrijdingen (drugs-) criminaliteit en vraagstukken met betrekking tot stimulering internationale (regionale) toeristische activiteiten, heeft Stichting Nederland samen met de Universiteit Twente mogelijkheden tot participatie onderzocht.

Internationale Duitse en Nederlandse Politie-eenheden en Nederlandse en Duitse Universiteiten hebben interesse getoond om, samen met ons, deel te nemen in het Border Citizen Information System (BCIS) project.

De projectpartners zijn als volgt:

·

Universiteit Twente

·

Universität Münster

·

Polizeipräsidium Lingen/Osnabrück

·

Politie Internationale betrekkingen

·

Stichting Nederland Alert

Het doel van dit project is belangrijke grensovergangen langs de regiogrens (deels Niedersachsen, deels Nordrhein-Westfalen) te voorzien van het Border Citizen Information System (BCIS-systeem), om met grensoverschrijdend verkeer te communiceren volgens onze bekende vijf disciplines.

Het oprichten van een, mogelijk internationaal, wetenschappelijk kennis- en onderzoekscentrum behoort ook tot de hoofdactiviteiten van het project. Deze richt zich op valorisatie van weten-schappelijk verworven kennis en inzichten op het terrein van maatschappelijke vraagstukken van conflict, risico en veiligheid. In een later stadium meer in een submenu van deze rubriek.

De Stichting Nederland Alert neemt tevens de oprichting van een communicatiecentrum (BCIS-KCC ) voor haar rekening. Van hieruit worden de BCIS-systemen, in eerste instantie alleen tijdens de pilotfase, meertalig aangestuurd.

Klik op onderstaande grafische voorstelling voor download pdf (13Mb)

grens welkom dec 08.jpg

Concept, wijzigingen voorbehouden!