Disipline

U bevindt zich hier:

Calamiteiten

IBIS waarschuwt.

Wie herinnert zich niet de vuurwerkramp in Enschede, de Bijlmerramp of de Watersnoodramp van 1953? Alledaagse risico’s zijn er in overvloed, van terroristische aanslagen en chemische rampen tot trein- en luchtvaartongevallen.

 

 

De grootste dreiging voor Nederland: overstromingen.

Tweederde van onze bevolking is bang voor ernstige overstromingen.

Volgens de ergst denkbare overstromings- scenario’s van Rijkswaterstaat zijn de gevolgen catastrofaal. Duizenden doden, tientallen miljarden euro’s schade en een herstel van vele jaren. Gelukkig krijgt dit scenario een lage waarschijnlijkheids score.

Luitenant-Generaal b.d. Ruurd Reitsma, programma-manager Taskforce Management Overstromingen (TMO) Zijn presentatie in submap van deze pagina.

De uitbraak van een grieppandemie is waarschijnlijker en een zeer groot risico voor de Nederlandse samenleving. In het ergste scenario wordt 1 op de 3 Nederlandsers ziek tijdens een grieppandemie. www.minvws.nl/dossiers/grieppandemie

Prof. Dr. Rob de Wijk, directeur van The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS), zijn presentatie over nationale veiligheid is te downloaden in submap van deze pagina.

Onderstaand de grootste dreigingen voor de Nederlandse samenleving in een Risicodiagram.

Bron: Kamerstuk 2007-2008, 30821, nr. 6, Tweede Kamer (oorsprong HCSS)

De overheid probeert de burger bewuster te maken van dergelijke bedreigingen.

Regelmatig zien we op tv voorlichtings- en instructiefilmpjes die uitgezonden worden in de Reclameblokken. Campagnes die moeten zorgen voor een veiliger Nederland.

Uw medewerking en hulp worden gevraagd, waarbij zelfredzaamheid centraal staat.

Tijdens crises kan de overheid de burger op verschillende manieren informeren over een ramp. Iedereen kent de sirene, de radio en tv-omroepen, cell broadcasting e.d. en de aanwijzingen en instructies van de hulpdiensten ter plaatse.

Het IBIS-systeem is een belangrijke ICT-aanvulling op de huidige „crisis“-producten die de overheid ter beschikking staan. Om tot een zo goed mogelijke crisiscommunicatie te komen, onderzoeken gedragswetenschappers van de Universiteit Twente de relatie tussen IBIS- meldingen en de reacties (het gedrag) van passanten. Al in de eerste minuten van een calamiteit kan het IBIS-systeem de „mobiele burger“ van belangrijke informatie voorzien, van waarschuwing tot evacuatiebericht of andere dringende aanwijzingen.

Drs. Hans Siepel risico- en crisiscommunicatie deskundige geeft zijn visie duidelijk weer tijdens een masterclass Nationale Veiligheid op de Haagse Hogeschool. Presentie te downloaden in submap van deze pagina.

Relevante links:

www.crisis.nl

www.risicokaart.nl

www.risicoencrisis.nl

www.denkvooruit.nl

www.ioov.nl

www.smvp.nl

www.naov.nl

www.lfr.nl

www.nvbr.nl

www.postbus51.nl

www.evacuerenkunjeleren.nl (nieuw)

www.minvws.nl/dossiers/grieppandemie (nieuw)

www.platformoverstromingen.nl (TMO)

www.burgemeesters.nl

www.fliwas.eu (tip)

www.ramp.startpagina.nl

www.terrorisme.startpagina.nl

www.veiligheid.startpagina.nl

www.brandweer.startpagina.nl

www.risicobeheersing.startpagina.nl

www.nl.wikipedia.org/wiki/pandemie