U bevindt zich hier:

Organisatie

 

 

     
     

R.(Ronald) S. Weel Voorzitter

Mr. H. (Harry) de Jonge Secretaris

Mr. Drs. M. (Michael) Sijbom, Voorzitter stuurgroep CCE30

Dr. J. (Jan) M. Gutteling, gedragswetenschapper Universiteit Twente

Prof. Dr. M. (Marianne) Junger, Maatschappelijke Veiligheid

Dr. L. (Lorena) Montoya, Crime Mapping and Analysis

Drs. O.(Oyono) M. Vlijter Adviseur/Projectmanager

Drs. R. (Roy) Johannink Interim beleidsadviseur VDMMP

De Raad van Advies i.o. van Stichting Nederland Alert bestaat uit deskundigen die vanuit hun professie raakvlakken hebben met crisisbeheersing in de ruimste zin van het woord. Gedragswetenschappers, communicatiedeskundigen, verkeersdeskundigen, technici, voorlichters, deskundigen op het gebied van openbare orde en veiligheid, adviseurs, juristen en bestuurders hebben een plek gevonden in de Raad van Advies.

Zij leveren tezamen de input voor het ontwikkelen, integreren en implementeren van burger alarmeringssystemen en criminaliteits projecten, zoals o.a. het CCE30 project.

Inmiddels staat ons initiatief in de belangstelling van diverse landelijke beleidsmakers, welke op hun beurt ook weer voor input zorgen.

Doel

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de openbare veiligheid, de effectiviteit van overheidsinformatie richting burgers, burgerparticipatie, zelfredzaamheid en wederkerigheid, in de ruimste zin van het woord, door middel van (audio-) visuele in- en outdoor digitale informatiesystemen. Daarnaast het bijdragen aan kennis (centra) met betrekking tot overheidsinformatie, risico- en crisiscommunicatie, verkeersreguleringen en opsporingen. Tevens het bevorderen en ontwikkelen van ICT met betrekking tot digitale (veiligheids) informatievoorzieningen.

Centraal staat hierbij het communicatie concept.

Tevens leggen wij de nadruk op ontwikkeling van integrale overheidscommunicatie richting burger, met als doel een bijdrage te leveren aan het inperken van economischmaatschappe-lijke gevolgen tijdens incidenten en crises. Door wetenschappelijk onderzoek en pilotprojecten trachten wij de acceptatie en perceptie per discipline te versterken en te komen tot een zelfredzame en participerende burger.

Daarnaast richten wij ons op veiligheidsvraagstukken die betrekking hebben op criminaliteits-preventie.

Rechten

Op het VIA concept is het Intellectueel Eigendom (IE) van kracht.

Op het IBIS-systeem is het Intellectueel Eigendom (IE) van kracht.

Op het BCIS-systeem is het Intellectueel Eigendom (IE) van kracht.

Op het CCE30 project is het Intellectueel Eigendom (IE) van kracht.

Contactgegevens:

Stichting Nederland Alert

(T) 06-17967267

(W) www.nederlandalert.nl

(E) info@nederlandalert.nl